Welcome to Bảo hiểm24h
Bảo Hiểm 24HBảo Hiểm 24HBảo Hiểm 24H

Năng lực tư vấn viên

International Business Head

Trần Thùy Linh

Kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng, tư vấn sản phẩm…

1234567899
1234567810
Thành phố Hồ Chí Minh

KỸ NĂNG

Kỹ năng cứng và kỹ năng mềm

Experienced Attorneys Professional.
Experienced Attorneys Approach.
Independence Makes Difference.
Committed To Helping Our Clients.
Business
80%
Consultant
95%
Finance
70%
Experience
90%

Trình độ & Kinh nghiệm

Tư vấn và chăm sóc hàng trăm khách hàng trên cả nước trong hơn 4 năm làm bảo hiểm…

Liên hệ với tôi

Bạn Cần giúp đỡ? Hãy giữ liên lạc